Bouwgeschillen - LMB

LMBouwadvies
Advies Bouwbegeleiding Calculaties
Ga naar de inhoud

Bouwgeschillen

Bouwadvies

Bouwgerschil:
Meestal een meningsverschil aangaande de uitvoering de verwachting en/of een technische probleem.

Ontevreden over uitgevoerde werkzaamheden of de eindafrekening.

Een conflict tijdens de bouw.


Jammer genoeg voorkomende problemen in de bouw. Voorkomen is beter, een goede voorbereiding en uitleg van het te verwachten resultaat is daarbij een goed uitgangspunt.

Dat kunnen wij voor u verzorgen. U vertelt ons wat u verwacht en wilt. Wij inventariseren dat en vergelijken dit met het aangebodene.

Dit zijn natuurlijk acties die dienen voorafgaande aan de aankoop of opdracht te geschieden.

Is er een conflict in een lopende zaak, wij zullen beide partijen horen en trachten een oplossing te zoeken.

Daarbij geldt natuurlijk dat vaste afspraken (op papier) vooraf genomen wel bindend kunnen zijn. Middels bemiddeling zullen wij trachten twee partijen weer tevreden te krijgen.

Wij zullen proberen een stap naar een arbitragecommissie of de rechter te voorkomen, een lange weg die meestal gekoppeld is aan hoge kosten.

De uitslag is veelal een compromis tussen partijen.

Ons uitgangspunt zal zijn alle partijen tevreden te stellen.

Terug naar de inhoud