Calculaties - LMB

LMBouwadvies
Advies Bouwbegeleiding Calculaties
Ga naar de inhoud

Calculaties

Bouwadvies
Advies, verbouwen en uitkijken naar een mooi eindresultaat.
Niets kan gerealiseerd worden zonder dat u weet waar u financieel aan toe bent.
Meestal is er geen open eind.

Voor u kunnen we buiten het advies en de projectbegeleiding ook een calculatie verzorgen.

Wij kunnen voor u een voorcalculatie maken. (directiebegroting c.q. exploitatiebegroting)
welke kan gebruikt worden voor een voorfinanciering bijvoorbeeld.

Verschillende methodes zijn mogelijk welk wij kunnen hanteren is samenspraak met u.

  • Inschatten
  • Kengetallen gebruiken
  • Elementen benoemen en inschatten

Hiervoor hebben wij globale informatie nodig.

  • Een gedetailleerde begroting maken

Hiervoor hebben wij veel meer informatie nodig en moeten wij gedetailleerder gaan werken
  • Maken plan van eisen.
  • Verwachtingspatroon uitspreken door de opdrachtgever.
  • Ontwerp laten maken, indien aanwezig aanhouden.
  • Prijzen opvragen
Hierdoor verkrijgt u een directiebegroting.

Hiermee kunnen wij of u en dat kan ook samen in de markt een uitvoerende partij gaan zoeken.
Afhankelijk van de markt zal er veelal een verschil van +/- 10% zijn


Terug naar de inhoud