Bouwkundige keuringen - LMB

LMBouwadvies
Advies Bouwbegeleiding Calculaties
Ga naar de inhoud

Bouwkundige keuringen

Bouwadvies

Bouwkundige keuringen:
Net zoals bij een aankoop wilt u misschien ook tussentijds meer weten over de staat van het onroerend goed. De aanleiding van een keuring hoeft niet altijd om aankoop te gaan. Een onafhankelijk onderzoek en/of mening kan noodzakelijk zijn. Bouwkundige keuringen kunnen op verschillende niveaus plaatsvinden. U bepaald wat u wilt weten. Ook kan plotselinge schade de aanleiding zijn.

Het kan gebeuren dat u voor de komende jaren een inschatting wilt maken van de te verwachte kosten. Meerjaren onderhoudsplanning zogezegd (MJOP).
Dit kan zeer wenselijk zijn in een bedrijf, VvE maar ook voor een particulier.

Terug naar de inhoud